S Ü R Ü M L E R

BASIC
STANDART
ENTERPRISE
Zafiyet Tarama Checksvg Checksvg Checksvg
Cihaz Tespiti – Açık Port, Servis ve Yazılım Listesi Checksvg Checksvg Checksvg
Temel Risk hesaplama ve Risk İstatistik Gösterimleri Checksvg Checksvg Checksvg
Gelişmiş Filtreleme Yeteneği Checksvg Checksvg Checksvg
Gelişmiş Raporlama Yeteneği Checksvg Checksvg Checksvg
Taramalar Arasındaki Farkların Gösterimi Checksvg Checksvg Checksvg
Paralel Tarama (Maksimum Prop Sayısı) 1 4 8
IP Limiti 250 1000 5000
Ağ topolojisi yönetimi   Checksvg Checksvg
Topoloji geçmişi   Checksvg Checksvg
Konum ve İş birimi yönetimi   Checksvg Checksvg
Pasif Tarama – SCCM     Checksvg
Tehdit Tanımlama ve Tehdit Risk Analizi     Checksvg
Saldırı Ağacı     Checksvg
Koruyucu Önlem Simulasyonu     Checksvg
İş Tanımlama ve Yönetimi   0* Checksvg
STM - Siber İstihbarat Entegrasyonu ile Dinamik Risk Analizi   0* Checksvg
Bildirim Kuralı Tanımlama ve Yönetimi   0* Checksvg

 

*O: İsteğe bağlı

TEMEL
STANDART
KURUMSAL
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
Checksvg Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
1 4 8
Plus Created with Sketch.
250 1000 5000
Plus Created with Sketch.
- Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
- Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
- Checksvg Checksvg
Plus Created with Sketch.
- - Checksvg
Plus Created with Sketch.
- - Checksvg
Plus Created with Sketch.
- - Checksvg
Plus Created with Sketch.
- - Checksvg
Plus Created with Sketch.

- 0* Checksvg
Plus Created with Sketch.
- 0* Checksvg
Plus Created with Sketch.
- 0* Checksvg

 

*O: İsteğe bağlı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.